Khóa Đào Tạo Nail Art (Nghệ Thuật Vẽ Móng) – Nâng Cao

khoa-dao-tao-tam-trang
Khóa Đào Tạo Tắm Trắng
8 Tháng Ba, 2016
dao-tao-nail-american-beauty
Khóa Đào Tạo Kỹ Thuật Nail Mới Cao Cấp
9 Tháng Ba, 2016
Show all

Khóa Đào Tạo Nail Art (Nghệ Thuật Vẽ Móng) – Nâng Cao

Nail-Art (Nghe-Thuat-Ve-mong)-nang-cao

Khóa Đào Tạo Nail Art (Nghệ Thuật Vẽ Móng): Nâng Cao

☬  Khóa đào tạo Nail Art dành cho học viên đã có cơ bản  về các loại cọ.

Cọ bản chuyên sâu 1.500.000 VNĐ
Cọ nét chuyên sâu 1.500.000 VNĐ
Cọ bản xéo 2.000.000 VNĐ
Vẽ nổi 3D chuyên sâu 1.500.000 VNĐ
Trang trí điện thoại 2.000.000 VNĐ
Trang trí Laptop 2.000.000 VNĐ

ve-mong-nang-cao

Các khóa học “Nail”

Các khóa học liên quan